Giải cấu trúc huyền thoại về thời cổ đại của quốc gia/dân tộc Việt Nam

15 Jun

Giải cấu trúc huyền thoại về thời cổ đại của quốc gia/dân tộc Việt Nam

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Tạp chí trực tuyến Chinese Southern Diaspora Studies gần đây vừa công bố hai bài báo liên quan đến thời kì “Việt Nam” dưới sự cai trị của “Trung Hoa”.

Bài “Trước “người Trung Hoa” và “người Việt Nam” ở Đồng bằng sông Hồng: Giai đoạn Hán Đường” của Michael Churchman xem xét những chứng cớ văn bản về giai đoạn này và cho rằng không có nhóm người nào được đề cập đến ở giai đoạn này phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các khái niệm “người Việt Nam” và “người Trung Hoa” [ngày nay]. Theo đó, lập luận của ông là không có “người Trung Hoa” và “người Việt Nam” [ở giai đoạn Hán – Đường]. Đây là một lập luận mà Charles Holcombe cũng đã đưa ra. Tuy nhiên, bài báo của Churchman xem xét vấn đề này chi tiết hơn.

Rồi có một bài báo về ngôn ngữ học của John Phan, “Tái hình dung An Nam: Một phân tích mới về sự tiếp xúc về ngôn ngữ Hán – Việt – Mường”. Phan cho rằng ngôn ngữ Việt Nam xuất hiện khi những người nói phương ngữ Trung Hoa ở địa phương, ông gọi là “người Trung Hoa giữa người An Nam”, chuyển sang nói một dị bản của tiếng Việt Mường vào khoảng thời nhà Đường (618 – 907). Trước thời điểm này, ông cho rằng, có một phiên bản khác của các ngôn ngữ/phương ngữ đã được sử dụng ở Đồng bằng sông Hồng, và phần nhiều trong số chúng đã kế thừa các từ ngữ từ Hán ngữ. Tuy nhiên, sự chuyển hướng bởi những người nói tiếng Trung Hoa sang việc sử dụng một dị bản của tiếng Việt – Mường dẫn đến những thay đổi lớn lao trong ngôn ngữ/phương ngữ đó (Tôi không phải nhà ngôn ngữ học, nhưng tôi nghĩ tôi cho lập luận của ông là đúng đắn).

Những nghiên cứu này rất hữu ích trong việc giải cấu trúc về huyền thoại thời cổ đại về quốc gia/dân tộc Việt Nam.

Các bài báo có thể xem tại đây:

http://csds.anu.edu.au/volume_4_2010/contents.php

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2011/02/23/deconstructing-the-myth-of-the-antiquity-of-the-vietnamese-nation/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: