Có “mục đích” gì với blog này không?

17 Jun

Có “mục đích” gì với blog này không?

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Tôi đoán tôi sẽ nói “đôi khi”

Nếu có một mục đích nào đó cho blog này thì đó là để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa dân tộc trong các công trình sử học. Đó là “mục tiêu” mà phần lớn các entry trong blog  này nhắm vào.

Nếu ai không quen với chủ đề về ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa dân tộc đối với trước thuật sử học, thì có một chỗ để bắt đầu tự làm quen với chủ đề này là trang Wikipedia về “Sử học và Chủ nghĩa dân tộc” (Tôi không thường khuyến khích đọc Wikipedia, nhưng bài đó thì tốt)

Cũng có một danh sách những thứ cần đọc rộng hơn, tôi đính theo dưới đây, đưa lại một cảm quan về công việc đã được hoàn thành với chủ đề này. Trên thực tế, số lượng các bài báo và cuốn sách về chủ đề này đã được xuất bản trong 30 năm trở lại đây ở phương Tây có lẽ lên tới  con số hàng nghìn.

Chẳng hạn, với bất cws ai học hệ sau đại học (theo hệ thống Liên hiệp anh) hay đại học (theo hệ thống Hoa Kỳ) ở Châu Âu, Bắc Mỹ hay Australia, những khái niệm mà blog này quan tâm nên trở thành rất quen thuộc. Thực vậy, có một khối các khóa học ở vô số trường đại học được dành cho chủ đề về chủ nghĩa dân tộc và các cách thức ảnh hưởng khác nhau của nó lên các xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, đối với những người ở những nơi mà blog này hướng tới, vấn đề này không thực sự đơn giản, khi chủ đề về ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa dân tộc đối với nền sử học đã không nhận được sự chú ý nhiều (có lẽ cá nhân thì có nhưng in ấn công khai thì không). Thực tế là, chủ nghĩa dân tộc vẫn tạo ra những ảnh hưởng đáng chú ý đối với học thuật (ở những mức độ khác nhau và bằng các cách thức khác nhau) xuyên qua không chỉ nhiều nước Đông Nam Á mà còn ở một số phần [khác] của châu Á.

“Mục đích” của nhiều entry trong blog này là nhằm chỉ ra điều đó.

Và đây là danh sách [tài liệu cần] đọc từ trang Wikipedia đươc đề cập ở trên (ai đó lập danh sách này có vẻ như có hứng thú với khảo cổ học, một lĩnh vực cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa dân tộc):

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Verso, 1991 [2nd ed.]).

George C. Bond and Angela Gilliam, eds., Social Construction of the Past: Representation as Power (Routledge, 1994).

Margarita Díaz-Andreu, A World History of Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism and the Past (Oxford University Press, 2007).

Margarita Díaz-Andreu and Tim Champion, eds., Nationalism and Archaeology in Europe (Westview Press, 1996).

Marc Ferro, The Use and Abuse of History: Or How the Past Is Taught to Children(Routledge, 2003).

Patrick J. Geary, The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe (Princeton University Press, 2002).

Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Cornell University Press, 1983).

Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780 (Cambridge University Press, 1992).

Eric J. Hobsbawm and Terence Ranger, eds.. The Invention of Tradition(Cambridge University Press, 1992).

Philip L. Kohl, “Nationalism and Archaeology: On the Constructions of Nations and the Reconstructions of the Remote Past,” Annual Review of Anthropology 27(1998): 223-246.

Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Blackwell Publishers, 1988).

Ronald Grigor Suny, “Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations,”The Journal of Modern History 73.4 (2001): 862-896.

Michael Bergunder, “Contested Past: Anti-Brahmanical and Hindu Nationalist Reconstructions of Indian Prehistory,” Historiographia Linguistica 31.1 (2004): 59-104.

Garrett G. Fagan, ed.), Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public (Routledge, 2006).

Philip L. Kohl and Clare Fawcett, eds., Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology (Cambridge University Press, 1996).

Bruce Lincoln, Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship (University Of Chicago Press, 2000).

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2012/09/12/is-there-a-purpose-to-this-blog/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: