In thiện thư ở Đền Ngọc Sơn

24 Sep

In thiện thư ở Đền Ngọc Sơn

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Trước khi chủ nghĩa dân tộc đưa ông trở về phòng kín vào quãng năm 1950,  Văn Xương Đế Quân 文昌帝君 là vị thần chính được thờ tại Đền Ngọc Sơn ở Hà Nội. Quan Thánh Đế Quân 關聖帝君 và Lã Động Tân 呂洞賓 cũng được thờ, nhưng Wenchang/ Văn Xương là quan trọng nhất.

Đền Ngọc Sơn cũng là một “nhà xuất bản” chủ đạo khi nó có những mộc bản được chuẩn bị đề xuất bản nhiều cuốn sách, đặc biệt là thiện thư, nhất là những thiện thư được cho là của  Wenchang Dijun/Văn Xương Đế Quân.

 Image

Chẳng hạn, ai đó có thể đặt in bộ Văn Xương toàn thư 文帝全書 [Complete Works of Wenchang]. Bộ sách này bao gồm 50 chương, 1714 trang, gồm có những tác phẩm sau:

Bn truyn 本傳 [Biography] (105 tr.)

Hóa sinh thượng h 化生上下 [Incarnations, parts I and II] (109 tr.)

Trung kinh 忠經 [Scripture on Loyalty] (11 tr.)

Hiếu kinh thượng h 孝經上下 [Scripture on Filial Piety, parts I and II] (140 tr.)

Đi đng thượng trung h 大洞上中下 [Great Grotto, parts I – III] (90 tr.)

Bn nguyn kinh 本願經 [Scripture on True Wishes] (11 tr.)

Cu kiếp kinh 救劫經 [Scripture for Rescuing the Kalpa] (11 tr.)

Diên t kinh 延嗣經 [Scripture for Extending Ones Progeny] (14 tr.)

ng nghim kinh 應驗經 [Scripture of Prophesies Fulfilled] (5 tr.)

Thánh hun thượng trung h 聖訓上中下 [Sagely Instructions, parts I – III] (100 tr.)

Âm cht tng 陰騭句頌 [Hidden Virtues in Gathas] (20 tr.)

Âm cht văn 陰騭文 [Tract on Hidden Virtues] (192 tr.)

Đan quế tch 丹桂籍 [Cinnabar and Cassia Register] (242 tr.)

Tiêu song thp tc thượng h 蕉窗十則上下 [Ten Principles of the Plantain Window, parts I and II] (62 tr.)

Trưng tín lc 徵信錄上下 [Authenticating the Record of Trust] (72 tr.)

Dc hi bo hun 慾海寳訓 [Precious Instructions Concerning the Sea of Desire] (28 tr.)

Đi đng chư chú 大洞諸咒 [Various Mantras from the Great Grotto] (15 tr.)

Khai tâm chú thích 開心咒釋 [Explanation of the Happiness Mantra] (10 tr.)

T Dương lc thượng trung h 紫陽錄上中下 [Record of Ziyang, parts I – III] (81 tr.)

Tr ôn lc thượng h 治瘟錄上下 [Record of Curing Pestilence, parts I and II] (36 tr.)

Ngc cc tâm sám 玉局心懺 [Repentance from the Jade Bureau] (31 tr.)

Cung hnh tâm sán 躬行心懺 [Repentance from Personal Practice] (33 tr.)

Văn Xương tâm sám 文昌心懺 [Repentance of Wenchang] (33 tr.)

Thanh tĩnh pháp yếu 清靜法要 [Essence of the Method of Stillness] (11 tr.)

Thanh tĩnh pháp trình 清靜法程 [Path of the Method of Stillness] (20 tr.)

Lc t bí quyết 祿嗣秘訣 [Secret for Blessings and Progeny] (22 tr.)

Khôn ninh kinh thượng h 坤寧經上下 [Scripture on Kun’s Peace, parts I and II] (46 tr.)

Cht thn lc 質神錄 [Record of Questioning the Spirits] (85 tr.)

Thánh cáo 聖誥 [Proclamation of the Sage] (6 tr.)

Thánh quyến 聖眷 [Affection of the Sage] (6 tr.)

Qun thn cáo 羣神誥 [Proclamations of the Various Spirits] (15 tr.)

Ph lc ngh văn 附錄藝文 [Appended Tract on the Arts] (56 tr.)

 

Trong khi giở từng trang để tìm từng tiêu đề sách, tôi chợt bắt gặp trang 1728. Tôi không chắc liệu có chính xác là thế hay là trang 1714. Hoặc là, đây là một văn bản tàn khuyết.

Nếu người ta không cần, hoặc không thể có đủ khả năng, in khá nhiều tài liệu thiện thư, thì người đó có thể chọn in một trong số ba công trình sau:

Âm cht văn 陰騭文 [Tract on Hidden Virtues] (19 tr.)

Âm cht văn gii 陰騭文解 [Tract on Hidden Virtues Explained] (61 tr.)

Âm cht văn chú 陰騭文註 [Annotated Tract on Hidden Virtues] (182 tr.)

 

Lần lượt, những công trình sau có vẻ sẵn sàng để được in riêng:

Âm cht chú chng 陰騭註證 [Annotated Evidence of Hidden Virtues] (63 tr.)

Âm cht thi tiên 陰騭詩箋 [Poetic Notes on Hidden Virtues] (39 tr.)

Âm cht văn đi bn 陰騭文大板 [Great Placard of the Tract on Hidden Virtues] (2 placards)

Bo phú trc bn văn 保富逐貧文 [Tract on Maintaining Wealth and Dispelling Poverty] (8 tr.)

Hiếu kinh chính văn 孝經正文 [True Tract of the Scripture on Filial Piety] (28 tr.)

Quế cung tích t 桂宮惜字 [Cherished Writing of Cassia Palace] (46 tr.)

Đi đng th đc 大洞示讀 [Explanatory Reading of the Great Grotto] (34 tr.)

Văn Xương gii ách bo sám 文昌解厄寳懺 [Wenchang’s Precious Repentance for Resolving Adversity] (32 tr.)

Văn Đế linh tiêm 文帝靈籖 [Numinous Sticks of Emperor Wen] (64 hexagrams)

 

Giống như sách Nhân qu thc lc 因果實錄 [Veritable Records of Cause and Effect], phần lớn (nếu không nói là tất cả) những công trình này đều được “thánh viết” và xuất bản tại Trung Hoa. Và giống như Nhân qu thc lc, chúng rốt cuộc đều nói về việc đề cao luân lí].

[Tôi có thể mắc sai lầm nào đó khi chuyển dẫn các tiêu đề. Nếu ai thấy lỗi, làm ơn hãy cho tôi biết. Xin cảm ơn!]

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/08/10/printing-morality-books-at-ngoc-son-temple/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: